Boże wszystkich narodów,
Jedyny Boże, który jesteś, byłeś
i zawsze będziesz,
który w swojej Opatrzności pragnąłeś,
aby Twój Kościół był zjednoczony
z cierpieniem Twojego Syna,
spójrz z miłosierdziem na swoje sługi,
którzy są prześladowani za wiarę w Ciebie.

Udziel im wytrwałości i odwagi
aby byli godnymi naśladowcami Chrystusa.
Przekaż swoją mądrość przywódcom narodów,
aby pracowali na rzecz pokoju
między wszystkimi ludźmi.

Niech Twój Duch sprawi szczere nawrócenie
u tych, którzy sprzeciwiają się Twojej woli,
abyśmy mogli żyć w zgodzie.

Daj nam łaskę, abyśmy byli zjednoczeni
w prawdzie i wolności
i zawsze szukali Twojej woli w naszym życiu.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Matko Boża,
Wspomożycielko prześladowanych chrześcijan,
módl się za nami.

Modlitwa za prześladowanych chrześcijan https://oessh.pl/images/OESSH_Aktualnosci/2020_11/MB_Wspomozycielka_przesladowanych_Chrzescijan_OESSH.jpg Super User