Panie Jezu, który wezwałeś mnie w szeregi Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie – przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, świętego Józefa, świętego Piotra, świętego Pawła i wszystkich Świętych – pokornie proszę, pomóż mi

- pozostać wiernym tradycjom naszego Zakonu;

- bronić na co dzień rzymsko-katolickiej, apostolskiej wiary przed panoszącą się w świecie bezbożnością;

- czynić uczynki miłosierdzia dla potrzebującego bliźniego, a przede wszystkim dla ubogich i chorych w Ziemi Świętej.

 Udziel mnie i moim współbraciom zakonnym tej łaski, abyśmy wspierali modlitwą i ofiarami utrzymanie świętych miejsc i dzieł charytatywnych Jego Błogosławioności Łacińskiego Patriarchy Jerozolimy. Daj mi siłę, abym mógł realizować te pragnienia w duchu prawdziwie chrześcijańskim, dla chwały Bożej, pokoju na świecie i dla dobra Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie. Amen.

Pani Nasza, Królowo Palestyny, módl się za nami i wszystkimi ludźmi tej Ziemi, która została uświęcona przez życie, śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna. Amen.

 

 

 

Modlitwa codzienna Kawalera/Damy OESSH https://oessh.pl/images/OESSH_Aktualnosci/2020_11/OESSH_modlitwa01.jpg Super User