"Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste"

Słowa psalmu były myślą przewodnią kazania JE ks. Wojciecha Polaka Prymasa Polski na Spotkaniu Opłatkowo - Noworoczym Dam i Kawalerów Prowincji Wrocławskiej w Gnieźnie 27 stycznia 2024 r.

Omawiając liturgię słowa abp Polak wskazał na różnicę między słuchaniem, a usłyszeniem tego, co mówi do nas Bóg. "Trzeba bowiem nie tylko słuchać, ale właśnie usłyszeć Słowo, a w tym przeszkadza nam często nasza nieufność i podejrzliwość, zaślepienie i zamknięcie serca. Biblia nazywa wprost taką postawę sklero-kardia, czyli zatwardziałość serca” – stwierdził Prymas dodając, że doświadczyli tego Izraelici wędrujący z Mojżeszem przez pustynię, kiedy trud drogi dał im się prawdziwie we znaki. Zaczęło ogarniać ich zniecierpliwienie i zwątpienie. Pytali, czy Pan jest prawdziwie pośród nas? Wówczas Mojżesz, właśnie na Słowo Boga wyprowadził wodę ze skały, aby jeszcze raz pokazać, że Bóg ma moc, że działa, że nie jest wobec ich losu obojętny. Wszystko to jest możliwe jednak tylko wtedy, gdy Bogu ufamy, gdy pozwalamy się Jego Słowu przemienić. Mamy być – jak mówił dalej za Benedyktem XVI abp Polak – echem tego Słowa, mamy je prawdziwie usłyszeć, bo tylko tak będziemy zdolni dać świadectwo".
Prymas odniósł się także w kazaniu do sytuacji w Ziemi Świętej „Cierpienie i śmierć tak wielu niewinnych ludzi wzywają nas wszystkich do modlitwy o pokój i do solidarności” – podkreślił Prymas cytując wielkiego mistrza zakonu kard. Fernando Filoniego, który pielgrzymując na przełomie roku do Jerozolimy powiedział, że jest to „nie tylko duchowy, moralny akt, który wykonujmy w kierunku świętego miejsca, ale także sposób, w jaki okazujemy solidarność i bliskość ludziom, a zwłaszcza Kościołowi w Jerozolimie”.

Było to kolejne spotkanie z JE ks. Wojciechem Polakiem Prymasem Polski z Damami i Kawalerami Prowincji Wrocławskiej. Spotkaliśmy się na zaproszenie ks. Jarosława Bogacza proboszcza kościoła św. Jana Chrzciciela. Do Gniezna bożogrobcy przybyli w 1179 roku z Miechowa. Ich głównym zadaniem było prowadzenie przytułku, opieka nad starcami i chorymi oraz utrzymywanie pewnej liczby ubogich scholarów – uczniów szkoły katedralnej. Kres ich działalności położyli Prusacy, likwidując w 1821 roku wszystkie klasztory i zgromadzenia zakonne. Należący do nich przez długie wieki gnieźnieński kościół św. Jana Chrzciciela jest jednym z najlepiej zachowanych gotyckich kościołów w Polsce z zachwycającymi polichromiami w prezbiterium, które przetrwały w niezmienionej formie od XIV wieku i należą do najstarszych tego typu przedstawień w Wielkopolsce.

Po mszy świętej kontynuowaliśmy spotkanie na wspólnej agapie, gdzie JE Prymas niezwykle interesująco opowiadał o swoich pobytach w Ziemi Świętej, o spotkaniu z JE Fernando Filonim Wielkim Mistrzem OESSH, a także o przygotowaniach do obchodów jubileuszu 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego pierwszego króla Polski w 1025 r. w katedrze gnieźnieńskiej.

 isj

Celebra Gniezno Kaplani Gniezno 2
Damy Gniezno2 Kawalerowie Gniezno2
Wspolne Gniezno 2
Agape Gniezno 2
Spotkanie opłatkowe w Gnieźnie https://oessh.pl/ EJSekretarz