Szanowne Damy i Kawalerowie Prowincji Krakowskiej, Gdańskiej i Warszawskiej,

Prowincja Wrocławska z jej Przewodniczącym Kawalerem Maciejem Badorą 
oraz Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie
nasz konfrater ks. prałat Marian Kopko
serdecznie zapraszają Czcigodne Damy i Szanownych Kawalerów OESSH
na Wielki Odpust Krzeszowski 2023, 12-15 sierpnia 2023 r.

Zrzut ekranu 354

Zaproszenie na Wielki Odpust Krzeszowski https://oessh.pl/ EJSekretarz