1. W dniu  29.01.2022 odbyło się spotkanie z udziałem nowego Zwierzchnika, JE dr Andrzeja Sznajdera ora z JEm Wielkiego Przeora Zwierzchnictwa w Polsce, kard. Kazimierza Nycza. W spotkaniu wzięło udział 21 osób, w tym kandydaci.

2. W dniu 24.02.2022 w spotkaniu wzięło udział  9 członków OESSH i 3 kandydatów.

3. W dniu 08.03.2022 odbył się pogrzeb śp. Józefa Sobczyńskiego, członka grupy warszawskiej. W ceremoniach pogrzebowych wzięło udzial 18 członków zwierzchnictwa (w tym dwaj Zwierzchnicy Honorowi) oraz 2 kandydatów.

4. W dniu 31.03.2002 w spotkaniu grupy warszawskiej uczestniczylo 10 członków i 5 kandydatów

5. W dniu 01.04.2022 grupa lubelska, wchodząca w skład Prowincji Warszawskiej, uczestniczyła w nabożeństwie pierwszopiątkowym w liczbie 6 osób - członków Zwierzchnictwa. Grupa podjęła zobowiązanie do spotykania się w pierwsze piątki miesiąca.

6. W dniu 15.04.2022 grupa lubelska (7 osób) uczestniczyła w liturgii Wielkiego Piątku w Archikatedrze Lubelskiej, a także 16.04.2022 w Liturgii Paschalnej (4 osoby).

7. W dniu 19.04. 2022  odbyło się spotkanie grupy lubelskej (9osób)  z JE Zwierzchnikiem dr Andrzejem Sznajderem, Przewodniczącym Prowincji Warszawskiej Andrzejem Chojnackim oraz Przeorem tejże prowincji ks. Jackiem Dzikowskim. Uczestnicy spotkania wzięli także udział w Mszy św. w Jakubowicach Konińskich w parafii św. Siostry Faustyny 

8. W dniu 06.05 2022 grupa lubelska uczestniczyła w nabożeństwie pierwszopiątkowym w liczbie 7 osób.

9. W dniu 16.05.2022 w Lublinie, w parafii p.w. św. Andrzeja Boboli grupa 4 osób uczestniczyła w Mszy św. pod przewodnictwem ks. abp. Stanisława Budzika

10. W dniu 26.05.2022 odbyło się spotkanie grupy warszwskiej z udziałem 9 członkow i 3 kandydatów.

11. W dniu 03.06.2022 grupa lubelska uczestniczyła w nabożeństwie pierwszopiątkowym w liczbie 4 osób.

12. W dniu 05.06.2022 grupa warszawska ( 6 osób) uczestniczyła w świątyni Opatrzności Bożej w Mszy św. dziękczynnej za beatyfikację Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej

W opatrzosci

13. 16.06.2022 - Boże Ciało 
Główne obchody Bożego Ciała w Warszawie rozpoczęły się Mszą Świętą w Archikatedrze Św. Jana w Warszawie Następnie ruszyła procesja do czterech ołtarzy. Ołtarze były ulokowane przy Kościele Św. Anny, przy kościele Seminaryjnym, przy Kościele Wizytek i na Placu Marszałka Piłsudskiego. Podczas podziękowań Ks. Kardynał podziękował członkom Zwierzchnictwa w Polsce za udział w procesji. W procesji wzięło udział 10 członków OESSH.

B.Ciało w Wwie

Przedstawiciele grupy lubelskiej (6 osób) uczestniczyli w centralnej uroczystości Bożego Ciała w Archikatedrze Lubelskiej. Eucharystii przewodniczył Metropolita Lubelski Abp Stanisław Budzik. Po zakończonej Liturgii wyruszyła procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy.

Boże Ciało w Lublinie

14. W dniu 17.06.2022 w Radomiu świętowano 50. rocznicę rozpoczęcia peregrynacji kopii cudownego obrazu jasnogórskiego. W tej uroczystości wzięli udział także nasi radomscy współbracia.

 radom rocznica nawiedzenia 4  radom rocznica nawiedzenia 5

 

15. W dniu  02.07.2022  w Słomczynie odbyło się spotkanie grupy warszawskiej (14 członków i 4 kandydatów). Po Mszy św. podsumowaliśmy spotkania, które odbyły się w okresie od września 2021  do maja 2022.

Spotkanie 2 lipca

15. Tradycyjnie, 3 lipca w Lublinie celebruje się wydarzenie „cudu lubelskiego”. W tym roku przypadała już 83 rocznica tego wydarzenia. Przedstawiciele grupy lubelskiej (5 osób) uczestniczyli we wspomnianych obchodach, które zgromadziły rzeszę wiernych. Po Mszy św., której przewodniczył ks. bp Grzegorz Suchodolski (bp pomocniczy z Siedlec), ulicami Lublina przeszła procesja różańcowa z łaskami słynącą kopią ikony jasnogórskiej (MB Płaczącej).

cud lubelski

 16. W dniu 25.07.2022 grupa radomska spotkala się w Skaryszewie, na dorocznym odpuście ku czci św. Jakuba. Uroczystościom przewodniczył proboszcz parafii, ks. Dariusz Skrok, czlonek naszego zwierzchnictwa, a udział wzięło 4 czlonków grupy radomskiej oraz gościnnie 4 członków grupy warszawskiej.  (Skaryszew to miejscowość założona z nadania bożogrobców w XII w.).

Skaryszew

 17.  W dniu 14.09.2022 Prowincja  Warszawska wraz z JE Zwierzchnikiem oraz JEm Wielkim Przeorem celebrowała Święto Podwyższenia Krzyża Świętego - jest to jednocześnie nasze święto zakonne, w którym można uzyskać odpust zupełny.  29 Damom i Kawalerom towarzyszylo w tym dniu 10 Kandydatów na Kandydatów. W dniu 14 września 2022 roku w Święto Podwyższenia Uroczystość rozpoczęła  Msza św. w Kościele pw. Ofiarowania Pańskiego w Warszawie, którą celebrował ks. Kardynał Kazimierz Nycz – Wielki Przeor Zwierzchnictwa Polskiego.
Po Mszy św. nastąpiło odsłonięcie pomnika - ławeczki ku czci śp. ks. Kardynała Józefa Glempa. W Mszy  św. oprócz wielu znamienitych gości uczestniczyła siostra śp. Kardynała Glempa.

18.  W dniu 17.09.2022 odbyło się spotkanie piknikowe, na którym dyskutowano o planie pracy na okres 2022/2023. W spotkaniu tym uczestniczyło 12 Kawalerów i Dam OESSH.

19. „Lubelska grupa”  spotkała się 7 października po przerwie wakacyjnej na wspólnej Eucharystii z racji I piątku w Archikatedrze Lubelskiej. W spotkaniu wzięło udział  5 Kawalerów.

20. W dniu 27.10.2022 odbyło się  kolejne spotkanie,  na którym omawiano sprawy organizacyjne, a ksiądz Matteo Campagnaro ESSH wygłosił wykład o Synodzie w Kościele. W spotkaniu uczestniczyło 12 Kawalerów i Dam oraz 7 Kandydatów na Kandydatów.

21.  Listopad to czas szczególnej refleksji nad życiem i naszym przeznaczeniem. To także czas naszej intensywnej modlitwy za zmarłych. „Lubelska grupa”  spotkała się 4 listopada z racji I piątku miesiąca na wspólnej Mszy św., by polecać Bogu zmarłych śp. Konfratrów: Mecenasa Tadeusza Szymańskiego, prof. Antoniego Filipowicza oraz ks. prof. Jerzego Misiurka. We wspomnianym wydarzeniu uczestniczyło 5 Kawalerów i 2 Kandydatów.

22. W dniu 24.11.2022 odbyło się  comiesięczne spotkanie grupy warszawskiej w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela w Warszawie zapoczątkowane udziałem zebranych dam, kawalerów i kandydatów we Mszy Świętej w kościele seminarium pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca (Msza Święta w języku łacińskim z chorałem gregoriańskim). Po mszy w czasie spotkania oprócz spraw bieżących, zebrani kontynuowali dyskusję na temat Synodu w Kościele. W spotkaniu uczestniczyło 18 Dam, Kawalerów oraz Kandydatów.

23. „Lubelska grupa”  spotkała się 2 grudnia 2022 r. z racji I piątku miesiąca na wspólnej Mszy św. w Archikatedrze Lubelskiej; naszą główną intencją była troska o Zakon i jego misję (szczególnie Zwierzchnictwo w Polsce) oraz sprawa pokoju w Ziemi Świętej, jak i żyjący tam chrześcijanie. We wspomnianym wydarzeniu uczestniczyło 5 kawalerów i 1 Kandydat.

24. W dniu 21.01.2023 odbyło sie kolejne spotkanie grupy warszawskiej, w którym udział wzięło 15 Dam i Kawalerów oraz 7 kandydatów. Gościem specjalnym był Wielki Przeor, ks. kard. Kazimierz Nycz.

25. W dniu 23.01.w mszy św. z okazji 10 rocznicy śmieci ks. Kardynała Józefa Glempa, sprawowanej przez Wielkiego Przeora, wzięła udział grupa warszawska w liczbie 8 czlonków.

26. W dniu 30.03.2023 odbyło się  comiesięczne spotkanie grupy warszawskiej w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Po udziale zebranych dam, kawalerów i kandydatów we Mszy Świętej w kościele seminarium pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca (Msza Święta w języku łacińskim z chorałem
gregoriańskim) odbyła się część organizacyjna spotkania grupy. Oprócz spraw bieżących, przeor prowincji ksiądz Jacek Dzikowski przeprowadził prelekcję na temat celebry Triduum Paschalnego. W tym kolejnym spotkaniu grupy warszawskiej wzięło udział 5 kawalerów oraz 4 Kandydatów. 

27.  Przedstawiciele prowincji warszawskiej czynnie uczestniczyli w uroczystościach Triduum Paschalnego odbywających się na terenie prowincji. Między innymi w Wielki Czwartek reprezentacja zakonu brała udział we mszy Krzyżma w Archikatedrze Warszawskiej, podczas której przekazali w darze balsam nardowy sprowadzony z Ziemi Świętej służący do przyrządzenia oleju krzyżma. Mszę celebrował Wielki Przeor Zwierzchnictwa w Polsce, Metropolita Warszawski kard. Kazimierz Nycz. Natomiast w Wielki Piątek przedstawiciele grupy warszawskiej uczestniczyli w Liturgii Męki Pańskiej.

28.  W dniu 27.04.2023 odbyło się  comiesięczne spotkanie grupy warszawskiej w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Po udziale zebranych dam, kawalerów i kandydatów we Mszy Świętej w kościele seminarium pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca (Msza Święta w języku łacińskim z chorałem gregoriańskim) odbyła się część organizacyjna spotkania grupy. Oprócz spraw bieżących, przeor prowincji ksiądz Jacek Dzikowski przedstawił propozycję spotkań w przyszłym sezonie w poszczególnych diecezjach prowincji. Przedstawił również program uroczystości związanych z 1500 rocznica śmierci Świętego Zygmunta I króla Burgundów jakie odbędą się w Parafii Św. Zygmunta w Słomczynie.

29.  W dniu 02.05.2023 przedstawiciele prowincji warszawskiej uczestniczyli w uroczystości związanych z rozpoczęciem roku jubileuszowego z okazji 1500 rocznicy śmierci Świętego Zygmunta I króla Burgundów patrona Parafii Św. Zygmunta w Słomczynie. Zgodnie z dekretem stolicy apostolskiej rok jubileuszowy rozpoczyna msza święta celebrowana przez ustanowionego przez Metropolitę Warszawskiego przedstawiciela, którym był ks. Bp Tadeusz Pikus. Przedstawiciele prowincji warszawskiej przekazali w darze parafii relikwiarz do prezentacji relikwii Św. Zygmunta. Po mszy, w ogrodzie parafialnym odbył się piknik odpustowy, gdzie wierni parafii i zaproszeni goście mogli wymienić poglądy na temat rozpoczętego roku jubileuszowego i wydanej z tej okazji książki pt. Korona i studnia, autorstwa ks. Michała Lubowickiego, o życiu i męczeństwie Św. Zygmunta Burgundzkiego.

IMG 20230509 WA0012z IMG 20230509 WA0009z
IMG 20230509 WA0023z IMG 20230509 WA0021z
IMG 20230509 WA0007z

 30. W dniu 13 maja 2022 r. przedstawiciele grupy warszawskie spotkali się z naszym chorym Konfratrem Krzysztofem Szmytem. O godz. 15,00 została odmówiona Koronka do Miłosierdzia Bożego, a następnie została odprawiona Msza Święta w Kościele Ofiarowania Pańskiego na Ursynowie w Warszawie  w intencji pp. Szmytów.  Po Mszy członkowie zwierzchnictwa spotkali się z Krzysztofem Szmytem i jego Żoną na plebani u Ks. Edwarda Nowakowskiego; spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.
 567838601377843214

31. Na spotkaniu w dniu 25 maja br.obchodziliśmy rocznicę święceń kapłańskich ks. Jacka Dzikowskiego, następnie rozmawialiśmy o zakończeniu roku i planach na przyszły rok.

Na koniec staraliśmy się odpowiedzieć na pytania związane z inwestyturą. W spotkaniu wzięło udział 9 Członków OESSH oraz 6 Kandydatów do Zakonu.

Spotkanie gr. w. 25.05

 

32. W dniu 25.06.2023 przedstawiciele grupy warszawskiej uczestniczyli w uroczystości związanej z powtórną koronacją obrazu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w kościele Parafii pw. Św. Zygmunta w Słomczynie, w 125 rocznicę pierwotnej koronacji. Mszę świętą celebrował i koronacji dokonał Metropolita Warszawski ks. Kardynał Kazimierz Nycz Wielki Przeor Zwierzchnictwa w Polsce. Na koniec mszy, gospodarz parafii ks. Proboszcz Jacek Dzikowski Przeor Prowincji Warszawskiej podziękował wszystkim przybyłym, w tym m.in. damom i kawalerom OESSH za udział w uroczystościach. Po mszy, w ogrodzie parafialnym odbyło się spotkanie zaproszonych gości oraz ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie grupy warszawskiej. W spotkaniu wzięło udział 23 kawalerów i dam oraz 1 kandydat.

16880886205738504587524204680472 1 2 1688088945042504171236887449388 1 2
16880887642586872695831042735801 1 2 16880887175363031155634256214613 1 2
16880915675768823752570980267461 1 2 16880914005865697088723777502046 1 2
 IMG 20230625 132846166 HDR 1 2

 33. W dniu 14 września 2023 roku w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego przedstawiciele Prowincji Warszawskiej uczestniczyli w uroczystej mszy w Kościele pw. Ofiarowania Pańskiego w Warszawie. Jest to jednocześnie nasze święto zakonne, w którym można uzyskać odpust zupełny. Po mszy odbyło się spotkanie Dam i Kawalerów z ks. Kardynałem Kazimierzem Nyczem – Wielkim Przeorem Zwierzchnictwa Polskiego. We mszy i spotkaniu uczestniczyło 29 Dam i Kawalerów oraz 3 Kandydatów.

34. W dniu 26.10.2023 odbyło się  comiesięczne spotkanie grupy warszawskiej w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Rozpoczęło się ono udziałem zebranych dam, kawalerów i kandydatów we Mszy Świętej i Nabożeństwie Różańcowym w kościele seminarium pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca (Msza Święta w języku łacińskim z chorałem gregoriańskim).  . Po mszy w czasie spotkania oprócz spraw organizacyjnych, zebrani omówili sytuację w Ziemi Świętej w związku z trwającym konfliktem między państwem Izrael a organizacją Hamas. W spotkaniu uczestniczyło 16 Dam i Kawalerów oraz Kandydatów.

35. W dniu 18.11.2023 odbyło się w Radomiu spotkanie członków  Prowincji Warszawskiej naszego Zakonu, w którym uczestniczyło ponad 30 osób. Były to osoby z Radomia, Lublina, Warszawy, Sandomierza, Łodzi i Skierniewic. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą w Katedrze Radomskiej, koncelebrowaną przez 10 kapłanów, odprawianą w intencji zmarłych członków naszego Zakonu. Po Mszy Świętej przeszliśmy do znajdujących się w Katedrze grobów Abp. Zygmunta Zimowskiego, oraz Bp. Jana Chrapka modląc się o spokój ich dusz. Następnie udaliśmy się na cmentarz przy ulicy Limanowskiego, odwiedzając z modlitwą grób ks. Edwarda Poniewierskiego, oraz innych kapłanów w nim spoczywających a także miejsce spoczynku Danuty Orzechowskiej i Jerzego Kutkowskiego. Spotkanie zakończyło się uroczystym obiadem, co umożliwiło nam interpersonalne kontakty i integracje członków prowincji.     

36. W dniu 30.11.2023 odbyło się  comiesięczne spotkanie grupy warszawskiej w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela w Warszawie zapoczątkowane udziałem zebranych dam, kawalerów i kandydatów we Mszy Świętej w kościele seminarium pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca (Msza Święta w języku łacińskim z chorałem gregoriańskim). Po mszy w czasie spotkania oprócz spraw bieżących, nasz konfrater ksiądz Matteo Campagnaro ESSH przekazał zebranym informacje o konsulcie naszego zakonu i o zadaniach jakie dla nas wyznaczył Wielki Mistrz. Następnie została omówiona sytuacja chrześcijan w Ziemi Świętej w związku z ciągle trwającym  konflikcie Hamasu i Izraela. W spotkaniu uczestniczyło 15 dam, kawalerów i kandydatów.

37. W dniu 21.12.2023 odbyło się  przedświąteczne spotkanie grupy warszawskiej w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela w Warszawie zapoczątkowane udziałem zebranych dam, kawalerów i kandydatów we Mszy Świętej w kościele seminarium pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca (Msza Święta w języku łacińskim z chorałem gregoriańskim). Po mszy w czasie spotkania oprócz spraw bieżących, nasz przeor ksiądz Jacek Dzikowski CSSH przekazał zebranym informacje na temat stanowiska Dykasterii Nauki Wiary na temat błogosławienia par. Następnie została omówiona sytuacja chrześcijan w Ziemi Świętej. W spotkaniu uczestniczyło 14 dam, kawalerów i  kandydatów.

IMG 20231221 201933048 HDR 1 2 IMG 20231221 202134230 HDR 1 2

 

Spotkania Prowincji Warszawskiej https://oessh.pl/ EJSekretarz