Migawki z Buska

IMG 4850z IMG 4880z
IMG 48531z IMG 4878z
IMG 4865z  IMG 4870z 

 Komentarz do zdjęć:

W 5. Niedzielę Wielkiego Postu w parafii pw. św Brata Alberta w Busku Zdroju przedstawiciele Grupy Kieleckiej OESSH prezentowali misję i zadania Zakonu w dzisiejszych czasach.
Ks. prałat Stanisław Słowik głosił homilie na wszystkich Mszach św., szczególnie zwracał uwagę na trudną sytuację chrześcijan w Palestynie, Syrii, Jordanii itp.
Podkreślał także jak ważną rolę w niesieniu pomocy dla Patriarchatu Jerozolimy pełni dzisiaj Zakon Rycerski Świętego Grobu w Jerozolimie.
Po Mszach świętych konfratrzy rozdawali uczestnikom przygotowane foldery oraz udzielali dodatkowych wyjaśnień dla zainteresowanych.
Dodatkowo na uroczystość przywieziono relikwie oraz ikonę Bł Bartolo Longo.
Była to także okazja przybliżenia sylwetki naszego zacnego konfratra.
Łącznie ponad 2 tys. parafian i mieszkańców Buska Zdroju (w tym kuracjuszy) dowiedziało się o naszym Zakonie
i poznało bliżej problemy życia współczesnych chrześcijan w Ziemi Świętej.
W przygotowaniu mamy kolejne Niedziele Misyjne
w innych parafiach diecezji kieleckiej.
Vivat następni misjonarze.

Ks. Stanisław Słowik

Prezentacja misji i zadań Zakonu przez grupę kielecką https://oessh.pl/ EJSekretarz